Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Khuyến mại đặc biệt khi chăm sóc sức khỏe tại Genkiland