Xông hơi chữa bệnh, giảm cân theo cách người Nhật, Hàn