Sinh lý nữ

Sự mất cân bằng trong chức năng sinh lý nữ giờ đây đã không còn là vấn đề quá nghiêm trọng nhờ vào các thực đơn, thuốc cũng như các phương pháp khắc phục